Octavia

1950 - 1954

De zaligverklaring kwam echt dichtbij toen in 1951 een wonderlijke genezing gebeurde van een aangetrouwd familielid van pater Karel, Octavia Spaetgens-Verheggen uit Valkenburg, een kilometer of vijftien zuidelijk van Munstergeleen gelegen, genas op wonderbaarlijke wijze van een tumor aan de galblaas.

Mariakapel in 1954
Mariakapel in 1954

De artsen hadden de toen eenenzeventig jarige opgegeven. Op voorspraak van pater Karel leefde ze nog drieentwintig jaar lang zonder klachten.

In die jaren moesten er echter nog twéé wonderen zonder twijfel worden toegeschreven aan een potentiële zalige.

Toen het tweede wonder uitbleef en de tijdgeest sterk veranderde, werden de gebouwen deels verkocht en raakte het proces wat in de vergetelheid.

Nieuwe Mariakapel

De Passionisten verwierven het zuidelijke deel van het molencomplex op de linkeroever van de Geleenbeek.

In 1954 werd de grote stal in als Mariakapel ingericht en ingezegend. Voor pater Karel werd een hoekje ingeruimd. In de ‘Pater Karelhoeve’ kwam een restaurant met gezellig plein en soort jeugdherbergfunctie. Ook werd een museumpje met stijlkamer gerealiseerd.

De Tweede fase

Tweede fase van een proces van zaligverklaring. Een commissie van theologen en een commissie van kardinalen beoordelen vervolgens nogmaals alle gegevens

Paus Johannes Paulus II
Paus Johannes Paulus II

Als blijkt, dat de kandidaat-zalige deugdzaam genoeg heeft geleefd, krijgt hij van de paus het predicaat “eerbiedwaardig”. Pater Karel verkreeg deze titel in 1979.

De derde fase

Het is wachten op een wonderbaarlijke genezing op voorspraak van de ‘eerbiedwaardige’.

Als er een onverklaarbare genezing op voorspraak van P.Karel gebeurt, wordt er weer een diocesane rechtbank geformeerd. Hierin hebben dan ook artsen zitting. De stukken van die rechtbank worden ook weer naar Rome gestuurd,. De Congregatie van de Riten en een medische commissie bestuderen de stukken opnieuw.

In drie plechtige zittingen worden uitspraken gedaan. Bij de derde zitting is de paus tegenwoordig; bij een gunstige uitslag wordt het wonder rechtskundig goedgekeurd en kan de zaligverklaring worden uitgesproken.

Een zaligverklaring heeft een meer lokale betekenis.

Ga naar

bookarrow-leftarrow-right