Expositie Pater Karel

Colofon
Hoofdstuk I

De tijd van Pater Karel

De politieke situatie

Franse, Pruisische en Hollandse overheersers wisselen elkaar af. In 1794 werd het gebied onderdeel van (...)

Lees meer
Een agrarische samenleving

Limburg was rond 1820 een overwegend agrarische provincie. In Geleen was 90% akkerbouw met wat (...)

Lees meer
Onderwijs

Alle dorpen hadden wel een lagere school. Voor onderwijs in Latijn was men vaak aangewezen (...)

Lees meer
Het dagelijks leven

Het levensritme werd bepaald door de natuur, de seizoenen en de kerkelijke kalender. (...)

Lees meer
De feestkalender

Het dagelijkse ritme werd onderbroken door feestdagen die werden ingegeven door de (...)

Lees meer
De dienstplicht

In de Franse tijd werd de dienstplicht ingevoerd. De dienstplicht duurde in die tijd maar liefst vijf jaar! (...)

Lees meer
Het religieuze leven

In de Franse tijd, rond 1800, waren de meeste kloosters opgeheven. Ook na de oprichting van de (...)

Lees meer