Expositie Pater Karel

Colofon

Colofon

Disclaimer

Op deze website staat informatie over Pater Karel. Wij hebben zo goed mogelijk te verwijzen naar de juiste bronnen. Mochten deze bronvermeldingen niet kloppen dan kunt u contact opnemen via [email protected]. Dan zullen wij dit direct wijzigen. Mocht u andere onjuistheden zien of extra informatie of ideeën hebben die de website kan verbeteren horen wij dat graag.

Ook verwijzen wij u graag naar de officiële website van de Pater Karel Kapel: paterkarelkapel.nl.

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is bedoeld voor eigen raadpleging via normaal browser-bezoek. Het is derhalve niet toegestaan om de website op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots, met uitzondering van spiders t.b.v. het indexeren voor openbare zoekmachines.

Eventuele hyperlinks dienen bezoekers rechtstreeks te leiden naar de context, waarbinnen de publieke omroep content aanbiedt. Video- en audiostreams mogen bijvoorbeeld alleen worden vertoond via een link naar een omroeppagina of embeddes omroepplayer. Overneming, inframing, herpublicatie, bewerking of toevoeging zijn niet toegestaan. Eveneens is het niet toegestaan technische beveiligingen te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken.

Concept en realisatie

Idee, concept, research en tekstuitwerking
Kitty Jansen, conservator museum De Domijnen
Peer Boselie, stadsarchivaris Sittard-Geleen
Geluid
Wim Bongers (gesproken tekst)
Leo Baeten (geluidsopnamen)
Voor het realiseren van deze website is op bepaalde pagina's dankbaar gebruik gemaakt van beeldmateriaal dat valt in het Publieke Domein en beschikbaar wordt gesteld door Rijksmuseum, Amsterdam. Veel beeldmateriaal is afkomstig uit de collecties van Archief De Domijnen en Museum voor stedelijke historie en archeologie De Domijnen, waarvoor dank!