Heiligverklaring

1999 - 2007

Omdat de stukken over de levenswandel en geschriften van de zalige al zijn goedgekeurd, hoeft dit proces niet meer gevoerd te worden.

Weer is het wachten op een wonder, weer is er een diocesane kerkelijke rechtbank die de stukken verzamelt en opstuurt naar Rome. Daar volgt weer dezelfde procedure en na een gunstig oordeel van de kardinalencommissie in aanwezigheid van de Paus kan de heiligverklaring worden uitgesproken.

Bij de heiligverklaring wordt de nieuwe heilige opgenomen in de universele heiligenkalender van de kerk.

Tekst in kronieken
Tekst in kronieken

Een wonder

In 1999 gebeurde opnieuw iets wonderlijks. Dolf Dormans genas op wonderbaarlijke manier van een zware buikoperatie .De artsen hadden alle hoop op genezing opgegeven. Dolf bad tot pater Karel en genas.

2007

Op 3 juni 2007 werd pater Karel Houben uit Munstergeleen heilig verklaard. Deze Nederlands/Ierse heilige trekt vele bedevaartgangers. Ieder van hen zoekt steun bij deze eenvoudige molenaarszoon die zich vooral inzette voor de allerarmsten.

Ga naar

bookarrow-leftarrow-right