Ballingschap in Engeland

1866 - 1874

In opspraak

Hoge bomen vangen veel wind. Ook hier was dat het geval.

Hoe nederig pater Karel ook was, er waren mensen die hem niet mochten. Zeker in een protestantse omgeving, die Ierland toen nog was, waren er vijanden.

Zo werd hij beschuldigd dat hij mensen weghield van doktoren (hiervan is overigens niets gebleken). Ook werd hij beschuldigd van ‘simonie’, het verkopen van heilige zaken.

Pater Karel in opspraak

Het verkopen van heilige zaken

Er zijn waarschijnlijk inderdaad wel heilige zaken verkocht, alleen niet door pater Karel. Hij gaf namelijk water weg dat geraakt was aan de relieken van de H. Paulus van het Kruis.

Mensen die dat van hem gekregen hadden of andere mensen verkochten dat. Hij werd dus ten onrechte beschuldigd van simonie.    

Embleem Passionisten
Embleem Passionisten

St. Saviour te Broadway

Het feit dat pater Karel in opspraak kwam en het feit dat hij uitgeput raakte door de duizenden die iedere week door hem gezegend wilden worden kwam ook  de aartsbisschop  ter ore. Hij bewoog de overste om pater Karel naar Engeland te sturen.

St. Saviour
St. Saviour

Tussen 1866 en 1874 woonde hij in St. Saviour te Broadway (Worcestershire), daarna Sutton (bij Oxford) en tenslotte in Highgate (Noord-Londen).  

Armenzorg zal in deze kloosters centraal hebben gestaan, want in Sutton bijvoorbeeld, waar kolenmijnen waren, verviervoudigde de bevolking in 20 jaar tijd. De huizen waren daar niet op berekend. Pater Karel werd er wat meer in de luwte gehouden, maar ook daar bezochten zieken hem.

Ga naar

bookarrow-leftarrow-right