Expositie Pater Karel

Colofon

In 1853 hebben de passionisten een eerste poging ondernomen om zich in Nederland te vestigen, maar dat moesten zij na 14 jaar opgeven om pas in 1906 voorgoed terug te keren.

In die tijd werkten er al enkele Nederlandse Passionisten in Bulgarije.

Er werden kloosters gebouwd in Mook (1907 en 1948), Haastrecht (1922), Maria-Hoop (1925).

Intussen zijn drie van deze kloosters opgeheven en is Haastrecht overgebleven.

Passionistenklooster Mook
Passionistenklooster Mook

Van daaruit wordt assistentie verleend in naburige parochies. In dat klooster worden bezinningsdagen gehouden voor mensen die individueel of als groep begeleiding zoeken op hun levensweg.

In het klooster is een zorgboerderij ingericht voor dementerende ouderen.

Tot de Nederlandse afdeling (provincie) behoren nu 48 leden: 20 in Nederland, 7 in Duitsland, 3 in Indonesië, 1 in Engeland, 12 in Brazilië van wie er 11 de Braziliaanse Nationaliteit bezitten.

Tegenwoordig telt de hele congregatie wereldwijd zo’n 2400 leden, verspreid over ongeveer 60 landen.

Ga naar

arrow-leftarrow-right